Leśnictwa

Leśnictwo Barce

Leśnictwo Zatyki

Leśnictwo Maziarnia

Leśnictwo Pogoń

Leśnictwo Zalesie

Leśnictwo Borowina

Leśnictwo Czarny Las

Leśnictwo Groble

Leśnictwo Kopki

Leśnictwo Glinianka

Leśnictwo szkółkarskie "Pięć Stawideł"

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Nadzór nad lasami niepaństwowymi