Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o planowanym zabiegu agrolotniczym.

Nadleśnictwo Rudnik informuje, że w dniach od 18.05.2018 r. do 30.05.2018 r. planuje zabieg agrolotniczy ograniczający liczebność populacji brudnicy mniszki.

Zabieg zostanie przeprowadzony na terenie leśnictw Maziarnia i Barce  na łącznej powierzchni    1 200 ha, w tym: powiat stalowowolski – 943,93  ha (Gmina Bojanów 943,93 ha), powiat niżański – 256,07  ha (Gmina Nisko 256,07 ha).

Głównym celem zabiegu jest ograniczenie populacji groźnego szkodnika lasów – brudnicy mniszki. Działanie takie w znacznym stopniu zmniejszy rozmiar szkód w drzewostanach sosnowych. Oprysk zostanie wykonany przy użyciu insektycydu Dimilin 480 SC wraz ze środkiem pomocniczym (adiuwantem) Ikar 95 EC, w dawkach zgodnych z etykietą producenta.

 

 

Nazwa środka ochrony  roślin:

Dimilin 480 SC

Ikar 95 EC

Rodzaj:

insektycyd

adiuwant

Nazwa i zawartość substancji aktywnej:

 

diflubenzuron -480 g/l (40,03%)

olej mineralny SAE 10/ 95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe)- 95 %

Określenie toksyczności dla ludzi:

działa drażniąco na oczy

działa drażniąco na oczy

Określenie toksyczności dla pszczół:

Nie dotyczy

nietoksyczny

Określenie toksyczności dla organizmów wodnych:

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne

 

-działa toksycznie na organizmy wodne;

- może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

runo leśne -           24 godziny

nie dotyczy

Okres prewencji dla pszczół:

nie dotyczy

nie dotyczy

Okres prewencji dla ludzi:

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Okres prewencji dla zwierząt:

 

nie dotyczy

nie dotyczy

 

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia w/w wymienionych środków zawierają załączone etykiety- instrukcje stosowania.  

           Podczas wykonywania zabiegu, w strefie zagrożenia (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 metrów od jego granicy ) zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie oznaczonym tablicami ostrzegawczymi)
  • zbioru runa leśnego przez okres 24 godzin od wykonania zabiegu
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych           w pobliżu strefy objętej opryskiem

Zabieg uzależniony jest od warunków pogodowych, dlatego dokładny dzień wykonania zabiegu będzie podany na stronie internetowej Nadleśnictwa Rudnik. Szczegółowych informacji dotyczących akcji zwalczania udziela Pan Sylwester Pyrz  tel. 15 876 62 11.