Aktualności Aktualności

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Pragniemy poinformować iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Liga Ochrony Przyrody w Lublinie organizują warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, geografii pn.: „Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”.

Odbędą się one w dniach 13-14 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.

 

W związku z nową podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w której zrównoważona gospodarka leśna stanowi ważny element edukacji przyrodniczej wychodzimy naprzeciwko zmianom i oczekiwaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy pomóc nauczycielom w bliższym zapoznaniu się z wyżej wymienioną tematyką, poprzez przekazanie skompensowanej wiedzy – w postaci warsztatów.

 

Scenariusze zajęć, które zostaną zrealizowane podczas szkolenia, zostały przygotowane przez doświadczanych w edukacji leśnej leśników oraz przedstawicieli LOP. Będą dotyczyć m.in.: różnorodnych funkcji lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody w lasach, typów lasów w Polsce, gospodarki leśnej czy drewna jako ekologicznego surowca. Są one skierowane do uczniów klas IV-VI, ale podana tematyka znajdzie również zastosowanie w przypadku młodszych i starszych dzieci. Wszystkie scenariusze zostały opracowane w sposób warsztatowy – zrozumiały i atrakcyjny dla uczniów. Zastosowano ciekawe karty pracy, zabawy i konkursy przyrodnicze.

 

Dodatkowo podczas warsztatów będą poruszane tematy: gry i zabawy w lesie, jak przygotować dziecko do ewentualnego zagubienia w lesie, orientacja w terenie – praca z mapą oraz rozpoznawanie drzew i krzewów przy pomocy klucza oraz aplikacji Lasów Państwowych.