Aktualności Aktualności

UWAGA. ZABIEG AGROLOTNICZY ZWALCZAJĄCY OWADY.

Nadleśnictwo Rudnik informuje, że w dniach od 09.05.2017 r. do 31.05.2017 r. planuje przeprowadzenie zabiegów agrolotniczych ograniczających liczebność populacji chrabąszczy na terenie leśnictw: Barce i Glinianka.

Zabieg zostanie przeprowadzony na powierzchni 838,44 ha, w tym:

  •  powiat stalowowolski – 468,53 ha, gmina Bojanów (Leśnictwo Barce)
  •  powiat niżański – 369,91 ha, w tym: gmina Ulanów -342,38 ha, gmina Nisko- 27,53 ha (Leśnictwo Glinianka).

Głównym celem zabiegu jest ograniczenie populacji chrabąszcza majowego        i kasztanowca. Działanie takie w znacznym stopniu zmniejszy rozmiar szkód w uprawach leśnych. Oprysk zostanie wykonany przy użyciu insektycydu Mospilan 20 SP wraz ze środkiem pomocniczym (adiuwantem) Ikar 95 EC, w dawkach zgodnych z etykietą producenta.

 

Nazwa środka ochrony  roślin:

 

Mospilan 20 SP

Ikar 95 EC

Rodzaj:

insektycyd

adiuwant

Nazwa i zawartość substancji aktywnej:

 

 acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów – 20%

olej mineralny SAE 10/ 95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe)- 95 %

Określenie toksyczności dla ludzi:

Działa szkodliwie po połknięciu

działa drażniąco na oczy

Określenie toksyczności dla pszczół:

nietoksyczny

nietoksyczny

Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

runo leśne - 14 dni

nie dotyczy

Okres prewencji dla pszczół:

nie dotyczy

nie dotyczy

Okres prewencji dla ludzi:

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Okres prewencji dla zwierząt:

 

nie dotyczy

nie dotyczy

 

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia w/w wymienionych środków zawierają załączone etykiety- instrukcje stosowania.  

           Podczas wykonywania zabiegu, w strefie zagrożenia (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz w pasie w odległości 500 metrów od jego granicy ) zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie oznaczonym tablicami ostrzegawczymi)
  • zbioru runa leśnego przez okres 14 dni od wykonania zabiegu
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych           w pobliżu strefy objętej opryskiem

           Zabieg uzależniony jest od warunków pogodowych, dlatego dokładny dzień wykonania zabiegu będzie podany na stronie internetowej Nadleśnictwa Rudnik.

Teren objęty opryskiem (pola zabiegowe) zostanie oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych. W okolicznych miejscowościach wywieszone zostaną także na tablicach ogłoszeń informacje o zabiegu agrolotniczym.