Aktualności Aktualności

Strażacy i leśnicy ćwiczyli gaszenie pożarów.

Kilkanaście jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu niżańskiego i leżajskiego uczestniczyło 21 maja br. we wspólnych ćwiczeniach na terenie Nadleśnictwa Rudnik.

Zaopatrzenie w wodę do przeprowadzenia akcji zapewnił punkt czerpania wody zlokalizowany przy szkółce leśnej „Pięć Stawideł”.  Głównym  celem ćwiczeń było przygotowanie strażaków do działań na wypadek pożaru lasu i współdziałanie ze Służbą Leśną na terenach, gdzie występuje konieczność zorganizowania zaopatrzenia w wodę z dużej odległości od miejsca pożaru.