Aktualności Aktualności

Sadzimy 1000 drzew na minutę.

Ponad 500 mln drzew posadziły w tym roku Lasy Państwowe. W tegoroczną akcję sadzenia drzew na terenie Nadleśnictwa Rudnik włączyli się także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Krzeszowie.

Pół miliarda drzew jakie sadzą rocznie w Polsce leśnicy to liczba, która przekłada się na 13 sadzonek przypadających na jednego mieszkańca kraju. W bieżącym roku Nadleśnictwo Rudnik w ramach akcji odnowieniowej posadziło ponad 1 mln 200 tys. sadzonek.  W składzie dominuje sosna lecz z roku na rok sadzimy coraz więcej gatunków liściastych. W bieżącym roku udział gatunków liściastych wyniesie około 30% a wśród nich dominuje dąb, buk, brzoza, olsza, klony oraz grab.

W akcję sadzenia lasu swój wymierny wkład wnieśli uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie, którzy dnia  25 kwietnia br. na terenie leśnictwa Groble wspólnie z leśnikami posadzili na zrębie 2 tys. sztuk  sadzonek sosny.

Nadleśnictwie Rudnik również w poprzednich latach organizowało „Akcję  sadzonka" i z pewnością tego typu działania z udziałem lokalnej społeczności będą kontynuowane w przyszłości.

Warto w tym miejscu podkreślić, że powierzchnia odnowień i zalesień w Lasach Państwowych wyniesie w bieżącym roku 53 013 ha, powierzchnia odnowień naturalnych 3889 ha. Sadzonki są produkowane w 448 szkółkach leśnych a jedną z nich jest szkółka Nadleśnictwa Rudnik, gdzie poza produkcją sadzonek na potrzeby Lasów Państwowych oferujemy również w sprzedaży odbiorcom detalicznym sadzonki 12 gatunków drzew leśnych.