Aktualności Aktualności

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 20/19

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego i leżajskiego.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń na terenie Nadleśnictwa Rudnik publikujemy w załączeniu Rozporządzenie nr 20/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczące nakazów i zakazów w stosunku do obszaru skażonego. Obostrzenia mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się patogenu na pozostałe tereny powiatu niżańskiego i leżajskiego, a tym samym pozostałych obszarów województwa podkarpackiego. Nakazy i zakazy są jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców terenów objętych zasięgiem tej choroby, jednak muszą być zastosowane dla dobra ogółu mieszkańców  i ochrony pogłowia trzody chlewnej wymienionych powiatów. Afrykański pomór świń (ASF), jest chorobą zakaźną i zaraźliwą podlegającą obowiązkowi zwalczania. 

ASF nie jest groźny dla ludzi powoduje natomiast bardzo duże straty w pogłowiu świń i dzików.

ASF cechuje się wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i w krótkim czasie doprowadza do epizoocji, a tym samym do dużych strat ekonomicznych.