Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o terminie zabiegu agrolotniczego zwalczania chrabąszczy.

Nadleśnictwo Rudnik informuje, że w dniach 10-14 maja 2017 r. zostanie przeprowadzony zabieg agrolotniczy, którego celem jest ograniczenie liczebności chrabąszczy na terenie leśnictw: Barce i Glinianka.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu w strefie zagrożenia oznaczonej tablicami ostrzegawczymi (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 metrów od jego granicy) zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie);
  • zbioru runa leśnego (przez okres 14 dni  od wykonania zabiegu);
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem;
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem;

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące akcji zwalczania można znaleźć na stronie internetowej www.rudnik.lublin.lasy.gov.pl. oraz pod numerem telefonu 15 876 62 11.