Aktualności Aktualności

1000 drzew na minutę

W dniu 11.04.2018 w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno- promocyjnej pt.: "1000 drzew na minutę" zorganizowano wspólne sadzenie lasu z młodzieżą szkolną.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Bielinach, pod opieką pani Aliny Olszówki. Akcja sadzenia odbyła się na terenie Leśnictwa Glinianka w oddz. 293f.
Po omówieniu przez leśniczego Łukasza Małka głównych tematów zajęć dotyczących m.in. potrzeby sadzenia lasów, gatunków i wieku sadzonek młodzież aktywnie włączyła się w zadawanie pytań wykazując się jednocześnie dużą wiedzą.
Po krótkim instruktażu stanowiskowym, przystąpiliśmy do praktyki- czyli do sadzenia lasu pod okiem i nadzorem pracowników nadleśnictwa i pracowników miejscowego Zakładu Usług Leśnych. Łącznie w akcji wzięło udział 31 osób.
Po zakończeniu pracy, był czas na podsumowanie połączone z  wręczeniem drobnych upominków ufundowanych przez Nadleśnictwo.
Akcja została odebrana bardzo entuzjastycznie a jej uczestnicy wyrazili chęć jej kontynuacji w przyszłości.